Көмек
Авторландыру – пайдаланушыға мынадай операцияларды жүргізуге рұқсат: жүйеге кіру, жабдықтаушы көрсеткен қызметтерге пайдаланушының карта-шотынан төлем жасау, бір төлем картасынан басқа төлем картасына ақша аударуды жүзеге асыру, төлеу көзін өзгерту, парольді еске салу, пайдаланушының жеке күйлерін өзгерту және т.б. ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғалар санаттары үшін құрылатын бірегей нөмір. ҚР азаматының жеке куәлігінің артқы жағындағы 12 сандық штрих кодтың төменгі бөлігінде орналасады, жаңа чипті куәліктерде оң жақ төменгі бөлікте ҚР жалауының үстінде орналасады. БЖК (104-алаң) – бюджеттік жіктеу коды, төлемнің міндетті анықтауышы болып табылады. Әрбір салық түрі бойынша өз бюджеттік жіктеу коды болады (БЖК). ТТК – төлемді тағайындау коды Сізге банкаралық аударымдарды рәсімдеу кезінде қажет болады. Жүйеге автоматты түрде қойылады.
«05» В настоящий момент для карт, выпущенных АО «Казкоммерцбанк» наложено ограничение: - на платежи с суммой выше 100 у.е. требуется обязательная установка на карте 3DSecure пароля. Если карта перевыпущена, пароль нужно переустановить. Подробная информации по ссылке: https://epay.kkb.kz/jsp/about/3dsecure.jsp
«57» Банком, выпустившим Вашу платежную карту, установлен запрет на интернет-транзакции. Просьба свяжитесь со своим банком и пройдите процедуру инициализации карты.
«03» Возможные ошибки:
Возможные ошибки: 1) В настоящий момент для карт, выпущенных АО «Казкоммерцбанк» наложено ограничение: - на платежи с суммой выше 100 у.е. требуется обязательная установка на карте 3DSecure пароля. Если карта перевыпущена, пароль нужно переустановить. Подробная информации по ссылке: https://epay.kkb.kz/jsp/about/3dsecure.jsp
2) Ранг вашей платежной карты не принимается к оплате. Если ранг карт только выпущен, какое-то время требуется для регистрации его на Visa или MasterCard
«19» 1) При получении новой платежной карты, необходимо обновить пароль 3Dsecure;
2) Истек срок действия системного сертификата;
3) Ранг вашей платежной карты не принимается к оплате. Если ранг карт только выпущен, какое-то время требуется для регистрации его на Visa или MasterCard;